Behandeling

 

Als er problemen zijn op het gebied van de ontwikkeling, het leren of het gedrag, kan begeleiding vaak helpen.

Er wordt samen met u en vaak ook met school een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat uit minimaal 10 sessies. Hierna volgt een evaluatiegesprek, waarbij we kijken hoe uw kind gevorderd is en zonodig wordt de behandeling voortgezet.

U kunt hierbij denken aan behandeling op het gebied van :

- leesproblemen

- spellingproblemen

- rekenproblemen

- concentratie

- faalangst

 

Psycho-educatie (vanaf 9 jaar)

Heeft uw kind de diagnose ADHD, Autisme of dyslexie, dan bieden wij specifieke trainingen om uw kind om te leren gaan met zijn of haar stoornis.  Het is van belang dat uw kind lekker in zijn vel zit. Het leren aanvaarden van de gestelde diagnose is een voordeel bij de ontwikkeling van uw kind.

 

 

 

Terug naar werkwijze