Onderzoek

Onderzoek

 

Het onderzoek kan, afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de ernst van de problemen, meer of minder uitgebreid zijn. Voor kinderen tot 4 jaar bestaat het onderzoek meestal uit een anamnesegesprek met u als ouder/verzorger en een observatie bij uw kind.

Vanaf 4 jaar kan een onderzoek bestaan uit:

  • een intelligentieonderzoek om zicht te krijgen op de capaciteiten van uw kind.
  • een didactisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar het lees-, spelling- of rekenniveau van uw kind. Daarnaast kunnen de voorwaarden tot schools presteren, zoals concentratie, werkhouding en motivatie worden bekeken.
  • een persoonlijkheidsonderzoek om zicht te krijgen op de belevingswereld van uw kind.
  • een observatie op de plaats(en) waar de problemen zich voordoen.
  • gedragsonderzoek (gedragsvragenlijsten)

 

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een anamnese plaats. De anamnese bestaat uit het verzamelen van informatie met betrekking tot het probleem, de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind, informatie vanuit de thuis- en schoolsituatie. Vervolgens vindt het onderzoek plaats. Tenslotte worden de bevindingen in een adviesgesprek met u besproken.

 

 

 

Terug naar werkwijze