Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

 

We starten altijd met een kosteloos intakegesprek waarbij er wordt ingegaan op de hulpvraag van u en uw kind. We bespreken samen wat wij voor u kunnen doen en wat de kosten zullen zijn van het onderzoek. Als u toestemming geeft voor het onderzoek worden er afspraken gemaakt over datum van intakegesprek, onderzoek en adviesgesprek. Tijdens het adviesgesprek krijgt u een uitgebreid verslag van het onderzoek.

Voor jongere kinderen, tot 4 jaar, vindt het onderzoek plaats op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de thuissituatie. Voor kinderen vanaf 4 jaar kan het onderzoek op school plaats vinden, of in de praktijk.

Scholen kunnen natuurlijk ook een beroep op ons doen. Zijn er bijvoorbeeld twijfels over de capaciteiten van een leerling, dan kunnen wij op korte termijn een intelligentieonderzoek doen. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij de aanvraag van een Leerling Gebonden Financiering. Sinds mei 2009 is het verplicht om bij de aanvraag ook een psychologisch rapport toe te voegen, ter onderbouwing van de onderwijsbelemmering. Het onderzoeksinstrument dat gebruikt wordt is de TRF. Wij kunnen deze gedragsvragenlijst voor u scoren en interpreteren.

Naast het individuele intelligentieonderzoek, nemen wij ook de NSCCT af. Deze Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test is er voor de groepen 4, 6 en 8. De NSCCT geeft een snelle algemene weergave van de algemene cognitieve capaciteiten van leerlingen. De test geeft een betrouwbare indruk van het niet-schoolse cognitieve niveau ten opzichte van de landelijke populatie. De leerkracht kan na de afname van de NSCCT een betere inschatting maken van de leermogelijkheden.

Wilt u als school gebruik maken van Preventieve Ambulante Begeleiding, dan bieden wij u die mogelijkheid ook. Wij komen dan gedurende het gehele schooljaar, een aantal dagdelen bij u op school. U kunt denken aan coachen van leerkrachten, observeren, het afnemen van toetsen bij leerlingen etc. Er zijn diverse invullingen mogelijk.  

 

Onderzoek

Behandeling

Kosten